سبک های تصمیم گیری مصرف کننده

Consumer Decision Styles
سبک های تصمیم گیری مصرف کننده

سبک های تصمیم گیری مصرف کننده

 • کمال گرایی (توجه به کیفیت) Perfectionism Consciousness توجه به کیفیت بالای محصولات و تمایل به انتخاب بهترین و بی نقص ترین گزینه در مقابل خرید نخسیتن کلا با مارک موجود تعریف می گردد.
 • برند گرایی (توجه به برند) Brand Consciousness بیانگر تمایل به خرید معروف ترین ، گرانترین و یا کالایی که بیشترین تبلیغات در مورد آن صورت گرفته باشد.
 • مد گرایی (توجه به مد و تازگی) Fashion Consciousness
  توجه و تمایل به خرید محصولات جدید و نو ، طرح ها و سبک و مدهای جدید تعریف کرد.
 • لذت گرایی (خرید برای لذت) Hedonic Consciousness
  می توان به نوعی لذت بردن از فرآیند خرید (خرید به قصد لذت)، خرید رفتن و پرسه زدن در فروشگاه ها بیان کرد.
 • قیمت گرایی (توجه به قیمت و ارزش) Price Consciousness
  به عنوان ارزش قائل شدن برای پول و تمایل به خرید کالاها با پایین ترین قیمت ممکن تعریف نمود.
 • تکانشگری ( بی توجهی و خرید بدون فکر قبلی) Impulsiveness
  می توان به عنوان خرید از روی بی علاقگی و بی توجهی تعریف نمود.
 • سردرگمی (سردرگمی در خرید به سبب وجود گزینه های زیاد) Confused By Overchoice
  عبارت است از احساس نوعی سردرگمی و پریشانی در هنگام خرید به سبب وجود برندها، فروشگاه ها و اطلاعات بیش از حد
 • عادت گرایی (وفاداری و خرید از روی عادت) Brand Loyalty
  به نوعی خرید از روی عادت ، خرید برند های قبلی و یا خرید از یک فروشگاه خاص می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *