چطور استعدادها یمان را کشف کنیم؟

همیشه ادارک ما نسبت به خودمان کار پیچیده ای است، مثل زمانیست که سعی می کنیم بینی خود را ببینیم، و اغلب این درک ناقص موجب می شود که مانند فردی نابینا که نمی تواند محیط پیرامونش را ببیند نتوانیم کارهایی را که در آنها عالی هستیم تشخیص دهیم . تشخیص استعداد های طلایی کار دشواری است که اغلب در جاهایی اتفاق می افتد که کمتر انتظار داریم. حتی امکان دارد که ما در کاری که احساس می کنیم خیلی بد عمل می کنیم ، بسیار عالی باشیم! و دلایل خوبی وجود دارد که بخواهیم استعداد هایمان را کشف کنیم ، هرچند برای اینکار کمی تلاش لازم است. و این سوالی است که می خواهیم به آن جواب دهیم: چطور استعدادها یمان را کشف کنیم؟

بیشتر بخوانید

۱۰ گام موثر برای مدیریت پول

بزرگترین مشکل اکثر آدم های فقیر نداشتن درآمد نیست ، عدم مدیریت هزینه ها میباشد. در واقع آنها نمی توانند نحوه مدیریت پول را یاد نگرفته اند. هنگامی که شما نتوانید هزینه های خود را به درستی تشخیص و به درآمد خود تخصیص دهید دچار مشکل می شوید و این همان زمانی است که شروع به غر زدن می کنید و ده ها دلیل می آورید که خود را راضی کنید.

بیشتر بخوانید