۱۰ روش بهبود بهره وری کارکنان

طبق دیدگاه بیشترین استفاده از روشنایی روز (Daylight saving time) و صرفه جویی زمان ، شاید بتوان راه های متفاوتی برای صرفه جویی زمان کارکنانی که این روزها بیش از ۴۰ ساعت در هفته در محل کار خود حاضر هستند پیشنهاد کرد.

بیشتر بخوانید