چطور رزومه بنویسم؟

رزومه با معادل انگلیسی Resume به معنای خلاصه تجربیات میباشد، ما برای نگارش یک رزومه مناسب باید اطلاعات خود را به بهترین شکل و به صورت اختصار در یک یا دو صفحه به شخص مصاحبه کننده منتقل کنیم.

بیشتر بخوانید